Bơm chân không Travaini vòng nước 1 cấp (Vừa)

  • Dòng TRV có Lưu lượng tới: 2000m3/h 33 mbar
  • Dòng TRS có Lưu lượng tới: 3500m3/h 150 mbar
  • Áp suất chân không : 33mbar với TRV và 150 mbar với TRS
  • Vật liệu: Gang, thép carbon, thép Inox
  • Làm kín: Phốt cơ khí hoặc hộp chèn
  • Motor tới: (60)Kw, 3Pha 380V, IP55 với TRV
  • Motor tới: (130)Kw, 3Pha 380V, IP55 với TRS
  • Loại : Bơm chân không vòng nước một cấp