Bơm chân không Travaini vòng nước 1 cấp (Nhỏ)

  • Dòng TMR có Lưu lượng tới: 300m3/h
  • Dòng TRVN có Lưu lượng tới: 600m3/h
  • Áp suất chân không : 33mbar
  • Vật liệu: Gang, thép carbon, thép Inox
  • Làm kín: Phốt cơ khí hoặc hộp chèn
  • Motor: (1,5 – 5,5)Kw, 3Pha 380V, IP55 với TMR
  • Motor: (5,5 – 22)Kw, 3Pha 380V, IP55 với TRVN
  • Loại : Bơm chân không vòng nước một cấp